რეგულარული მომხმარებლების პრივილეგიები

რა არის სტატუსი?

mrloan.ge-ს მომხმარებლებს აქვთ საშუალება მიიღონ სესხი 300 ლარამდე 20 დღემდე ვადით. თუ გსურთ მეტი თანხის მიღება, უნდა გახდეთ სტატუსის Bronze, Silver, Gold ან Platinum მფლობელი. Bronze სტატუსის მქონე მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს მიიღოს 350 ლარამდე, Silver სტატუსის მქონეს - 400 ლარამდე, ხოლო Gold და Platinum სტატუსის მქონეს - შესაბამისად 450 და 500 ლარი. 

როგორ მივიღო სტატუსი?

სტატუსის მინიჭება ხდება ავტომატურად მომხმარებლის მიერ განხორციელებული სესხის აღების და დაფარვის ოპერაციების ანალიზის შემდეგ. სტატუსი დამოკიდებულია სესხის აღების პერიოდულობაზე, აღებული სესხის ოდენობაზე და დაფარვის დროულობაზე. ვადაგადაცილებული, მაგრამ მთლიანად დაფარული სესხი არ წარმოადგენს სტატუსის მინიჭებაზე უარის მიზეზს. სტატუსის მიღება მარტივია! საჭიროა mrloan.ge-ში სესხის აღება და დროულად დაფარვა.

მჭირდება მეტი თანხა. შესაძლებელია თუ არა სტატუსის მიღება პირველი სესხის განაცხადის გაფორმებამდე?

სტატუსის მინიჭება ნიშნავს, რომ თქვენ ხართ mrloan.ge-ს პრივილეგირებული მომხმარებელი. სტატუსი არ შეიძლება შეიძინოთ, მიიღოთ საჩუქრად, აჩუქოთ ან გადაიტანოთ მომხმარებლის სხვა ანგარიშზე.

მომენიჭა სტატუსი, მაგრამ სესხი მაინც არ დამიმტკიცდა. რით შეიძლება აღნიშნულის ახსნა?

აღნიშნული შემთხვევა შესაძლებელია. სესხის განაცხადის განხილვის დროს ჩვენ ვითვალისწინებთ მომხმარებლის ბევრ მონაცემს. სტატუსის არსებობა ნიშნავს მაღალ ნდობას ჩვენს მომხმარებლის მიმართ, მაგრამ არ განაპირობებს მომხმარებლის დადებით საკრედიტო ისტორიას. თუ გაქვს სტატუსი, მაგრამ თქვენი სესხის განაცხადი არ დაკმაყოფილდა - შეამოწმეთ რამდენად დროულად ასრულებთ თქვენს ვალდებულებებს სხვა საკრედიტო ორგანიზაციების წინაშე. გაიუმჯობესეთ თქვენი საკრედიტო ისტორია და გააფორმეთ სესხის განაცხადი ხელმეორედ. ამ შემთხვევაში დადებითი პასუხის შანსი მნიშვნელოვნად მაღალია.

როგორ გავიგო ჩემი მიმდინარე სტატუსი?

მიმდინარე სტატუსის გაგება შესაძლებელია პირად კაბინეტში.