კონტაქტი

თუ გსურთ დაუბრუნდეთ ადრე დასმულ კითხვას, დააჭირეთ აქ.

Help Topic:

თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია:


თქვენი კითხვა:

დეტალურად აღწერა:
Drop files here or choose them

გაცნობებთ, რომ საბუთების ელექტრონული ფორმით მიწოდება (მიმართვა, მოთხოვნა, შეტყობინება და სხვა) გულისხმობს ელექტრონული ხელმოწერის არსებობას შესაბამისი სერთიფიკატის მითითებით. ელექტრონული ხელმოწერის არარსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ გამოაგზავნოთ საბუთების ორიგინალები ჩვენს იურიდიულ მისამართზე, რომელიც მითითებულია რეკვიზიტებში. ინფორმაცია რეკვიზიტების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს საიტზე.